หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

1.การขอต่ออายุในอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ


2.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน


3.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน


4.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


5.การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


6.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำ)


7.การขอรับบำเหน็จปกติ


8.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท


9.การขอรับบำเหน็จพิเศษ


10.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 
  (1)     2      3