หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพแะป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็กปฐมวัยภายนเขตพื้นที่ ตำบลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

กองทุนหลักประกัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแะป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็กปฐมวัยภายนเขตพื้นที่ ตำบลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 10,000 บาท
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กเล็ก และคณะกรรมการบริหารการศึกษา มึวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆที่จะเกิดกับเด็ก มือ เท้า ปาก โรคไข้หวัด โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออกและโรคตาแดง
2.เพื่อรณรงค์การป้องกันโรค ด้วยการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย
3.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กเล็ก และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รู้จักวิธีในการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ
4.เพื่อให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองเด็กเล็กในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เมื่อเกิดการแพร่รบาดของโรค
5.เพื่อเผยแพร่คำแนะนำ การดูแลสุขภาพ เรื่องโรคติดต่อต่างๆให้แก่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองรวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมอนามมัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม
6.เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดอัตราการเกิดโรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัด โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออก และโรคตาแดง ในสถานศึกษาและที่บ้าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กเล็ก และคณะกรรมการบริหารการศึกษา มึวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆที่จะเกิดกับเด็ก มือ เท้า ปาก โรคไข้หวัด โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออกและโรคตาแดง
2.รณรงค์การป้องกันโรค ด้วยการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย
3.ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กเล็ก และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รู้จักวิธีในการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ
4.ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองเด็กเล็กทราบถึงวิธีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เมื่อเกิดการแพร่รบาดของโรค
5.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้รู้ถึงวิะีการดูแลสุขภาพ เรื่องโรคติดต่อต่างๆรวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมอนามมัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม
6.เป็นการป้องกัน ควบคุม และลดอัตราการเกิดโรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัด โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออก และโรคตาแดง ในสถานศึกษาและที่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 13.16 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10