หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา
 
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561  
 

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กำหนดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำกลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ และสามารรถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำร่วมกันฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม โดยการร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองผูป่าหวาย หมู่ที่ 3 บ้านวังกะทะ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 14.37 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 192 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย