หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
จ้างเหมาทำงานโครงการขุดลอกคลองผูป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีตกลงราคา  
 

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรือง 59  จ้างเหมาทำงานโครงการขุดลอกคลองผูป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณงานจุดที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ก้นกว้าง 16.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร  ปริมาณงานจุดที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร ปริมาณงานจุดที่ 3 ปากกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 570 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 6,815 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านไร่ กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่  21 /2560 ลงวันที่  22  มีนาคม  2560   เริ่มสัญญา วันที่ 23  มีนาคม  2560  สิ้นสุดสัญญา  21  เมษายน  2560 เป็นจำนวนเงิน  347,000  บาท( - สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน- ) โดยวิธีตกลงราคา  

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2560 เวลา 15.39 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 433 ท่าน