หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
จ้างทำงานโครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้ตกลงจ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซีเอ็น  การโยธา ทำงานโครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงานขนาดกว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านไร่กำหนด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  21 /2559 ลงวันที่  15 มีนาคม  2560  เริ่มสัญญา วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560  สิ้นสุดสัฐฐาจ้างวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ  2560  กำหนดเแล้วเสร็จภายใน จำนวน 90  วัน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 499,600  บาท  (- สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน -)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2560 เวลา 12.37 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 542 ท่าน