หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองวังครก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตาราง ปปช.1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง   ท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองวังครก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงานกว้าง 3.00X 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 3 ช่องน้ำไหล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่อบต.บ้านไร่ กำหนด งบประมาณทั้งสิ้น 727,000บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
             ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาในครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  739,400 บาท     (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

              กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม 2560  ถึงวันที่  28  มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  โดยตรงต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และยื่นโดยตรงในวันที่  29 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 -10.00 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหล่มสัก (ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  29 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.01 น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560  ถึงวันที่  28 มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.go.th และเว็บไซต์ www.banrai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-913431 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2560 เวลา 12.23 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 458 ท่าน