หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ สามารถสมัครโดยตรงได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแสดงสมาชิกทุกคนในครอบครัว (ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยกเว้นการเข้าอยู่โดยการแจ้งการเกิด)
                      ****ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ***********

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2559 เวลา 16.26 น. โดย คุณ โยทกา หนูคำ

ผู้เข้าชม 436 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย