หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ
เอกสารสอบราคาจ้าง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด   2 ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดคุณลักษณะกล้องวงจรปิด ตามที่ อบต.กำหนดแนบท้าย) ราคากลางตั้งไว้ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่   19  มีนาคม  2559  ถึงวันที่  28  มีนาคม  2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  โดยตรงต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และยื่นโดยตรงในวันที่  29 มีนาคม  2559  เวลา 08.30 -10.00 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหล่มสัก (ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  29 มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 10.01น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท  ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่      19  มีนาคม 2559  ถึงวันที่  28  มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.go.th และเว็บไซต์ www.banrai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   056-913431  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 21.50 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 868 ท่าน