หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีของเด็กปฐมวัย ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีของเด็กปฐมวัย ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่
ประจำปีงบประมาณ 2563
  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1.  หลักการและเหตุผล
สุขภาพในช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพในร่างกาย  เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต  เด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการตามวัย  ปัจจุบันเด็กได้รับการเอาใจใส่น้อยลง เด็กบางส่วนจึงมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งที่พบมากในวัยเด็กอีกทั้งฟันผุในฟันน้ำนมมีการลุกลามถึงโพรงประสาทฟันได้อย่างรวดเร็วกว่าฟันแท้  เนื่องจากความหนาของเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยกว่าฟันแท้  และฟันผุในระยะเริ่มแรกสามารถลุกลามได้ในเวลา 6 – 12 เดือน การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก  เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุในวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีของเด็กปฐมวัย ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุภาพป้องกันฟันผุและยับยั้งการเกิดฟันผุในระยะเริ่มแรกของเด็ก

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีมีความแข็งแรงคงทน
2.2 เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากและการให้โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็กตามวัย
2.3 เพื่อลดปัญหาสุขภาพฟันในเด็ก
3.  เป้าหมาย
ด้านปริมาณ  เด็กก่อนวัยเรียน/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน 60  คน
ด้านคุณภาพ  เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กอนุบาลมีฟันสวย  คงทน  แข็งแรง  และรู้วิธีการป้องกันโรคฟันผุได้ถูกวิธี และเห็นความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่  จึงทำให้การพัฒนาของเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ
4.  วิธีดำเนินการ
4.1  กิจกรรมด้านการดูแลฟันให้ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตสาธารณสุข
4.2 กิจกรรมด้านส่งเสริมวิธีการนำเสนอขั้นตอนแปรงฟัน  การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
และสร้างสำนึกให้กับเด็กเล็ก
4.3  กิจกรรมด้านการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาการเด็กเล็กและการป้องกันโรคติดต่อทางหายเดินใจและสัมผัส
4.4  ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากแก่ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และผู้ปกครองของเด็ก
4.5  ฝึกทักษะผู้ปกครองในการทำความสะอาดช่องปากและตรวจฟันเด็กโดย
- ฝึกเช็ดช่องปากเด็กโดยใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด หรือฝึกแปรงฟันให้เด็กเมื่อมีฟันขึ้นมาในช่องปากหลายซี่ เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกจากตัวฟัน
- ฝึกตรวจช่องปากเด็ก โดยดูฟันให้ทั่วทุกซี่ ทั้งด้านในและด้านนอก ตรวจหาการผุในระยะแรก ซึ่งจะพบเป็นรอยขาวขุ่นบนตัวฟัน การผุในระยะนี้สามารถทำการรักษาเพื่อป้องกันการลุกลามจนเป็นรูผุได้
4.6 กิจกรรมฝึกเด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
4.7 ผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตสาธารณสุขใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชทาป้องกันฟันผุ และยับยั้งการเกิดฟันผุ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม –  สิงหาคม  พ.ศ. 2563
6. สถานที่ดำเนินการ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (อาคารเอนกประสงค์) อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 13.45 น. โดย คุณ โยทกา หนูคำ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10