หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมกับมอบทรายอะเบทให้แก่ รพ.สต.บ้านไร่  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลายภายในหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมกับมอบทรายอะเบทให้แก่ รพ.สต.บ้านไร่ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.      ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 14.11 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17