หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบต.บ้านไร่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศกำหนดวันลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม อบต.บ้านไร่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล อบต.บ้านไร่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2