หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร ในตำบล
 
เชิญชวนเที่ยวงานอุ้มพระดำงาน ประจำปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
แก้ไขปัญหาน้ำ [ 30 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญสมัยที่สาม คร้ังที่ 2 ประจำปี [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 98 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริ [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 165 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช.63 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 187 
แบบสรุปแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม ปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 211 
แบบสรุปแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม ปี 2561-2564 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 194 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มือ เท้า ปากของเด็กปฐมวัยภายในเ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์โครงการ หนูน้อยฟันสวยสุขภาพฟันดี ของเด็กปฐมวัย ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประ [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
  


 
กิจกรรม
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
สนทนา ในตำบล
 
ทต.พุเตย ลงพื้นที่สูบน้ำช่วยเหลือประขาชน บริเวณท้ายซอยเทศบาล 14 และซอยพุเตยพัฒนา 22 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.นางั่ว จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 65ฉบับที่1 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
พัฒนาน้ำปะปาหมู่3หน่อย (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 191  ตอบ 2  
สอบถามการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (7 พ.ค. 2564)    อ่าน 144  ตอบ 1  
     


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญชวนเที่ยวงานอุ้มพระดำงาน ประจำปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
แก้ไขปัญหาน้ำ [ 30 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 174 
  
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
  
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วัดท่าเปือยงามปราชญ์ชาวบ้าน (เครื่องจักสาน)
 
 
E-Service
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 
 
 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
พช 0023.2/ 13693 การจัดสรรอัตราพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 5310 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลกาารปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2564  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 445 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 4818 รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 5290 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 5272 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 13567 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 5273 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 484 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.1/ว 483 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5 (Virtual Workshop on Safe Community) เสริมสร้างความปลอดภัย ชุมชนปลอดจมน้้  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.1/ว 5274 การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 485 ขอหารือหาจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5271 ประชาสัมพันธ์การอบรมใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 486 ข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5287 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.1/ว 5281 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5300 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5229 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.2/13395 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 5239 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเติมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ อปท.  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2557
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-135-2257
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10