หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร ในตำบล
 
นัดประชุมสภาองค์การบริหาร่สวนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศแจ้งการขยายกำหนดเวลารับชำระภาษี ปี 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 24 
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 20 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 29 
รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์การปิดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 76 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 76 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยั [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 69 
โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และโรง [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 75 
การดำเนินการแก้ไขตามหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์การก่อสร้างรุกล้ำถนนสาธารณะหมู่ที่ [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์แผนการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงล [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 89 
การรายงานผลการทาการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพโรค มือ เท้า ปาก ของเด็กปฐมวัยภายในเขตพื้นที่ต [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ย [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 73 
  


 
กิจกรรม
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
สนทนา ในตำบล
 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหม [ 10 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.น้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (19 พ.ค. 2566)    อ่าน 122  ตอบ 0  
พัฒนาน้ำปะปาหมู่3หน่อย (26 ธ.ค. 2565)    อ่าน 384  ตอบ 2  
     


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศแจ้งการขยายกำหนดเวลารับชำระภาษี ปี 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 24 
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 20 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 29 
  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 201 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 325 
  
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประม [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประม [ 5 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย กศ. มท 0816.5/ว5117 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
  
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วัดท่าเปือยงามปราชญ์ชาวบ้าน (เครื่องจักสาน)
 
 
E-Service
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 
 
 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
พช 0023.6/ว928 แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparision ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช0023.2/ว929 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทย และชาวต่างชาติ)  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8434 การให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ....  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8435 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศุนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8432 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาการจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 8433 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 926 การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service OSS ของ อปท.ผ่านระบบข้อมูลกลางฯ ว 926  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8420 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 8417 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8415 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8413 การดำเนินการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8414 ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 923 การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ...และภาคผนวกแนบท้าย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3.3/ว920 ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว918 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28 (28 MU Safe school virtual workshop)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว917 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช0023.2/ว919 ขอปลี่ยนแปลงรายชื่อนายทะเบียนประวัติและผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช0023.2/773 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ. 2567 โดยข่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566) (เพิ่มเติม)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 921 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.4/ว 915 การใช้ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (Infocenter)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2557
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-135-2257
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10