หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 


โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง กิจกรรม 5 ส.( วัดประชารัฐสร้างสุข ) [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นายบุญมา คำชา 18 ม.5 บ้านคลองยาง ต.บ้า [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


บริการรับส่งผู้พิการตำบลบ้านไร่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 30 ก.ค.2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


ร่วมกันทำความสะอาดวัดบ้านสว่างอารมณ์ เพื่อเตรียมพร้อมจัดตั้ง ศูนย์พักคอยเพื่อส่ง [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 


บริการรับส่งผู้พิการตำบลบ้านไร่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 27 ก.ค.64 [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 


ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอย ตำบลบ้านไร่ ช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดต [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์ จัดตั้งเป็นศูนย์พักกักตัว รอตรวจเชื้อโควิ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
  
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริ [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อ [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีของเด็กปฐมวัยภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ประจำปีง [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
โครงการส่งเสริมสุขภาพแะป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็กปฐมวัยภายนเขตพื้นที่ ตำบลบ้านไ [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
รายงานผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2562 (2) [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 172 
รายงานผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2562 (1) [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 145 
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 139 
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 108 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช.63 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 97 
แบบสรุปแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม ปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 113 
แบบสรุปแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม ปี 2561-2564 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 115 
โครงการ อสม.ร่วมใจดูแลผู้พิการ ตำบลบ้านไร่ ปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
โครงการเท่ห์เพราะกิยผักน่า รักเพราะกินผลไม้ (สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านไ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วม หมู่ 3 และหมู่ 5 ต.บ้านไร่ [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
  


     
 
ทต.วังชมภู [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชมภู โครงการอบรมหมอในหมู่บ้าน(อสม.)ชุมชน 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
 
พัฒนาน้ำปะปาหมู่3หน่อย (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 56  ตอบ 2  
สอบถามการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (7 พ.ค. 2564)    อ่าน 56  ตอบ 1  
อยากโอนย้ายกลับบ้าน (22 ก.ย. 2562)    อ่าน 1723  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 1675  ตอบ 1  
ตามหาญาติ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 1256  ตอบ 3  
มีตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพว่างใหมครับ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 993  ตอบ 1  
การส่งกลิ่นเหม็นของฟาร์มหมู หมู่ที่ 3 ด่วน (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 1109  ตอบ 0  
รับโอนนิติกรไหมครับ (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 1384  ตอบ 1  
การเเข่งขันกีฬา (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 1523  ตอบ 0  
     
 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วัดท่าเปือยงาม
  
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
  
 
 
E-Service
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
     
 
พช 0023.2/ว 5326 การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู ฯ  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 654 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 5342 รายงานการตรวจคุณสมบัติการขอรับการประเมินฯ โบนัส ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พช0023.1/ว5344 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 5293 การรายงานและการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5310 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 645 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 647 กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/13988 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เงินอุดหนุนศพด. ไตรมาส4 เพิ่มเติม (กันยายน)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5306 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/13974 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 648 การยกเลิกระบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินกู้สามัญและเปลี่ยนไปใช้ระบบเดียวกับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 5299 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดอปท.  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 650 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความ ประจำปี 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5297 แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5322 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5295 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา เเละยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช0023.3/ว 651 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5300 ผลการนับคะเเนนเลือกกิจกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศ ซึ่งเเป็นผู้เเทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5302 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
     ปราชญ์ชาวบ้าน (เครื่องจักสาน)
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2557
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10