หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


 
พช0023.1/ว479 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 3530 รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว10071 1-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือฯ  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว10071 2-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือฯ  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว3476 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูล  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว3475 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว3480 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 3498 การฝึกเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 591