หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางาม (ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒๙ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร่องถนน ซอยสงวนอิทรารักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนางสาวสายทอง นายม) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อตู้โทรศัพท์สาขาระบบอัตโนมัติ ชนิด ๓ สายนอก ๘ เบอร์ภายในพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64