หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ จุดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด จำนวน ๒๑ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายนายกฤษธีย์ อินตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง (ครั้งที่ ๒ ) จำนวน ๑๒ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43